Välkommen till PL Bygg & Fastigheter

Allt inom bygg - Inomhus & Utomhus

Gräv & schakt, grundförstärkning och grundläggning

Oavsett hur omfattande markarbeten din tomt behöver hjälper vi dig. Allt från enklare markarbeten som schaktning och dränering till större projekt som anläggning och avloppsanläggningar. Vi har egen maskinpark med grävare och traktorer.

Vi schaktar och förbereder nya områden, ordnar grundförstärkning och grundläggning av alla typer av konstruktioner, röjer träd och sly, drar ledningar, dränerar, river och bilar.

Exempel på markarbeten vi utför är:

Gjutning av betongplattor, Husgrunder, Tomtplaneringar, Stenspräckning, Avloppsanläggningar, Utbyggnader, Grundisoleringar, Industrigrunder m.m.

Kontakta oss när du behöver schakta, planera eller dränera!

Ett urval av våra senaste referenser inom markarbeten

Gratis offert!

Vi kommer gärna ut och besöker er på plats för att kunna ta fram ett så exakt kostnadsförslag som möjligt, besöket är givetvis helt kostnadsfritt.
Begär en kostnadsfri offert här och nu!
Begär en gratis offert

Glöm inte rotavdraget!

Dra av upp till 30% av hela arbetskostnaden med ROT-avdrag!